Vår historie

Vi startet i det små, men har alltid utført store bedrifter!

Eventyret vårt startet våren 1988 da Nærlandsheimen ble overført til Rogaland Fylkeskommune og døpt til Jæren Arbeidssamvirke. ”Steinhuset” ble nytt arbeidssted for mekanisk produksjon, arbeid med tre pluss støping og montering av refleks. Pakking og montering ble utført i bedehuset på Nærbø. Et halvt år etter fikk vi samlet alle avdelingene under samme tak, i gamle Nærbø Trelast. Der ble det rullet ut leketog, potetkasser, paller og andre produkter av tre, mens mekanisk avdeling hadde ymse oppdrag for lokale bedrifter som Kverneland Nærbø. Den gangen ble refleksene ferdig støpt på Bakkebø, mens vi sto for preging og montering.

På tampen av 1990 ble vi aksjeselskapet Jæren Arbeid, med kommunene Klepp, Time og Hå som likeverdige eiere. Samtidig ble det som var Varatun verksted, innlemmet som en ny avdeling hos oss på Bryne. Utover 90-tallet ekspanderte vi produksjonen i alle avdelingene, og endte også opp med å kjøpe både produksjonsutstyret og rettighetene til refleksene i -98. Mekanisk avdeling fikk ny, avansert maskinpark, som CNN-styrt dreiebenk, knekkepresse og rørbøyer, mens treavdeling ble oppgradert med kappemaskiner. Da fikk vi også behov for større plass, og flyttet treavdelingen til Øksnevad. Med 1000 kvadratmeter til disposisjon, ble det der også rom for produksjon av spesialpaller for ABB Tralfa og en liten pakke- og monteringsavdeling som utførte oppdrag for Koppernæs Tingstad og Øglænd System.

Som en tidlig julepresang i 1998, fikk vi også et annet tiltak, nemlig Arbeid med bistand. Fire flinke folk begynte da å jobbe fulltid med å hjelpe arbeidssøkere ut i arbeid – både med og uten tilrettelegging.

Med et nytt millennium, kom også vårt nye firmanavn på plass: Jæren Industripartner AS. Flere prosjekter rulles ut, som Lunsjbilen, ”Arbeidspraksis i skjermet virksomhet” og ”Snu i døra”. Også maskinparken vokser, med først én og så enda en pallemaskin. I 2009 er det konjunkturnedgang i markedet, noe som reduserer salget i produksjonsavdelingene. NAV svarer med å øke bruken av tiltak for stagge arbeidsledigheten, og vi får delta i flere av disse. I 2010 går vi sammen med Sandnes ProService og Attende om å opprette JSI Jobbkompetanse, og vinner videre en rekke anbud. Internt er det Lean som gjelder, og vi jobber målrettet for å få godkjent de ulike avdelingene etter ulike standarder og krav. I 2015 blir administrasjonen og Jobbkompetanse også ISO-9001-sertifisert.

Samme år kommer Stortingsproposisjon 29 L 2014-15, som medfører store endringer i regelverket for tiltak. For eksempel slås noen sammen med arbeid for bistand, og flere andre legges ut på anbud. JSI Jobbkompetanse klarer å hevde seg i denne konkurransen.

Vi er også på flyttefot igjen; Våre opprinnelige lokaler i gamle Nærbø Trelast blir solgt, og vi installerer oss i leide lokaler på Bjorhaugslettå samtidig som vi bygger ut på Håland og legger refleksproduksjonen der.

Oljeprisfallet høsten 2014, fører til redusert etterspørsel for tjenestene våre påfølgende år. Så i 2016 tar vi flere grep for å bedre lønnsomheten. Blant annet overtar vi to CNC-maskiner når Uninor i Egersund legger ned sin mekaniske avdeling, og Jæren Industripartner kjøper ut JSI Jobbkompetanse, som innlemmes som en egen avdeling.

Gjennom årene har vi altså vokst jevnt og trutt og har gitt stadig flere mennesker en trygg og god arbeidsplass, både internt og hos andre bedrifter. I dag tilbringer omtrent 140 flotte folk arbeidsdagen hos oss, ved pakke-og monteringsavdelingen samt refleksavdelingen på Bryne, hos mekanisk avdeling på Nærbø, eller på Øksnevad i treavdelingen og Jobbkompetanse. I 2018 får også logo og profil et ansiktsløft. Så med topp motiverte ansatte, en moderne maskinpark og ettertraktede produkter og tjenester, er vi godt skodd for fremtiden. Og snipp, snapp, snute – eventyret vårt er stadig i rute!


1988
HVPU-reformen, og Nærlandsheimen blir overført til Rogaland Fylkeskommune under navnet PRO-MO.
Mekanisk produksjon, treavdeling og montering av refleks. Pakking og montering i Nærbø bedehus.

Februar 1989
Samler avdelingene i gamle Nærbø Trelast, under navnet Jæren Arbeidssamvirke.
Mekanisk-, tre-, montering- og pakkeavdeling. Refleksproduksjon for Tellux AS.

November 1990
Aksjeselskapet Jæren Arbeid stiftes, eid av Klepp, Time og Hå kommune.
Tidligere Varatun verksted blir vår nye avdeling på Bryne.

1992
Lie Blikk overtar støping av refleksene. Vi ekspanderer på refleks, tre og mekanisk.

Februar 1998
Vi kjøper refleksutstyr og rettigheter og overtar produksjonen.
Mekanisk- og treavdeling oppgraderer maskinparken.

August 1998
Ny treavdeling på Øksnevad, pluss en liten pakke- og monteringsavdeling.

November 1998
Vi får tiltaket Arbeid med bistand, og 3 fulltidsansatte utfører jobben.

Januar 2000
Vi får navnet Jæren Industripartner AS.

Sommer 2002
Vi oppretter 10 plasser under tiltaket ”Arbeidspraksis i skjermet virksomhet” (APS), som primært driver skogbruk.

2005
I januar trykker vi på start for vår første palleautomat.
Treavdelingene samles på Øksnevad.
Vi starter med Lunsjbilen, fra Varhaug ILs kjøkken.
Tiltaket ”Snu i døra”, for sosialhjelpsmottakere i Klepp og Time, ser dagens lys.

2007
Maskinparken utvides med palleautomat nummer to.
Vi kjøper Reinhart sag.

2008
Produksjonslokalene på Håland utvides, og pakke- og monteringsavdelingen samles her. Også Lunsjbilen flytter hit og nytt kjøkken tas i bruk.

2009
Konjunkturnedgang i næringslivet svekker salget i produksjonsavdelingene, og NAV øker tiltaksbruken.
Vi blir underleverandør av Strandsonen i tiltaket ”Avklaring – raskere tilbake”.
Vi vinner arbeidsmarkedstiltaket ”Amo gartnerimedarbeider”.
Som en av de første i Norge, blir vi Equass-sertifisert.
Rus-prosjektet starter.

2010
Jæren Industripartner oppretter JSI Jobbkompetanse sammen med Sandnes ProService og Attende.
Rettighetene til produksjon og salg av Fleksi-vogn overføres til oss.
Mekanisk avdeling blir godkjent etter 5S Lean.
Rus-prosjektet utvides.

2011
Strandsonen går konkurs, og følgelig mister vi ”Avklaring – raskere tilbake”. Men JSI vinner det gjennom anbudskonkurranse.
Lunsjbilen parkeres, og Jærkokken Heine Grov overtar bruken av kjøkkenet.

2012
TPM lean blir satsningsområde og innføres i hele bedriften.
Treavdelingen blir godkjent etter 5S Lean.

2014
Administrasjonen og Jobbkompetanse flytter fra Håland til Øksnevad Næringspark.

2015
Mekanisk avdeling flytter til Bjorhaugsletta og eiendommen på Nærbø selges.
Refleksproduksjonen flyttes til Håland.
Jobbkompetanse og administrasjonen blir ISO-9001-sertifisert.
Omfattende endringer i tiltaksregelverket medfører blant annet at: ”Snu i døra” og ”Arbeid med bistand” legges ned. Det forhåndsgodkjente ”Arbeidsforberedende trening” erstatter ”Arbeidspraksis i skjermet virksomhet”. JSI Jobbkompetanse vinner ”Oppfølging”, sone 5, med JIP og AKS i Egersund som leverandør.

2016
Jæren Industripartner kjøper JSI Jobbkompetanse, og fusjoneres inn i JIP som en egen avdeling.
Ny konjunkturnedgang medfører et tøft økonomisk år, og flere grep tas. Blant annet kjøper vi to CNC-maskiner fra Uninor i Egersund.

2018
Vi pusser opp både logo og profil for å bedre reflektere dagens – og morgensdagens – JIP.